Casus week van de veiligheid

Casus week van de veiligheid

Aanleiding Van 7 tot 13 oktober 2019 stond veiligheid centraal in de jaarlijkse Week van de Veiligheid. In deze week is er extra aandacht voor veiligheid in en rondom de winkel. Alle supermarkten controleren de technische veiligheidsmaatregelen: verlichting binnen en...
Casus Oogfonds

Casus Oogfonds

Case studie Oogfonds : Myopie-ontwikkeling en Beeldschermgebruik bij kinderen Aanleiding Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, is een oogaandoening waarbij de aslengte van het oog verlengd. Hierdoor kan iemand niet scherp kan zien. Vroege ontwikkeling van myopie...
Casus NIX18 campagne

Casus NIX18 campagne

Aanleiding Eind 2013 startte de NIX18-campagne. Deze campagne is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een groot aantal partners waaronder Koninklijke Horeca Nederland, KWF, Longfonds, Trimbos- instituut, NOC*NSF, Centraal...
Casus interventie quickscan Koggenland

Casus interventie quickscan Koggenland

Aanleiding Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Gemeente Koggenland wilde daarom weten hoe je het middelengebruik onder jongeren kunt verminderen. Zodoende heeft Bureau Objectief een zogenaamde ‘quickscan’ gedaan naar...
Casus hersenstichting

Casus hersenstichting

De missie van de Hersenstichting De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen voor iedereen. Het doel hierbij is om hersenaandoeningen te voorkomen, behandelen en mensen met een hersenaandoening mee te laten doen in de maatschappij. Een gezonde leefstijl kan...