Casus Oogfonds

Casus Oogfonds

Case studie Oogfonds : Myopie-ontwikkeling en Beeldschermgebruik bij kinderen Aanleiding Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, is een oogaandoening waarbij de aslengte van het oog verlengd. Hierdoor kan iemand niet scherp kan zien. Vroege ontwikkeling van myopie...
Casus hersenstichting

Casus hersenstichting

De missie van de Hersenstichting De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen voor iedereen. Het doel hierbij is om hersenaandoeningen te voorkomen, behandelen en mensen met een hersenaandoening mee te laten doen in de maatschappij. Een gezonde leefstijl kan...