Onze werkwijze

CASI (Communicatie Activatie Strategie Instrument)

Wij geloven in de kracht van samenwerken en van kennis en informatie delen. We werken dan ook graag met CASI, ontwikkeld door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van de Rijksoverheid. CASI is vrij beschikbaar voor iedereen die met communicatie wil bijdragen aan gedragsverandering. 

Wat is CASI?

Gedragsverandering is complex. Wil je daaraan bijdragen, dan is het nodig het probleem grondig te analyseren, je in te leven in de doelgroep en inzichten uit de wetenschap te benutten. CASI helpt je daarbij. Het is een efficiënt instrument waarmee je strategieën en interventies kunt ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen van een gedragsprobleem.

Werken met CASI

Wij gebruiken CASI om te bepalen met welke gedragsveranderingsstrategie we de grootste impact kunnen bereiken. We beginnen bij het beleidsdoel van een organisatie en werken dit uit naar gewenst gedrag bij de doelgroep. Voor dit gedrag signaleren we de meest impactvolle gedragsbepalers. Hieruit volgt logischerwijs welke interventiestrategieën en gedragstechnieken het meest kansrijk zijn, zodat we snel kunnen beginnen met uitvoeren. Door de stappen van CASI te doorlopen breng je in kaart wat je doelgroep echt drijft, zodat je daar met communicatie en verschillende interventies op kan inspelen.

De 9 casi gedragsbepalers

Weerstand

Speelt (een vorm van) weerstand een belangrijke rol? Kun je deze weerstand tegen gedrags-verandering verminderen?

Zelfbeeld

Hoe belangrijk is het gedrag voor het zelfbeeld? Op welke waarden van mensen kun je inspelen?

Automatische reacties & onbewuste associaties

Zijn er automatische reacties of onbewuste associaties die het gedrag oproepen? Welke kun je benutten of veranderen?

Emotie

In hoeverre spelen emoties een rol bij het gedrag? Waar kun je op inspelen?

Fysieke omgeving

Hoe beinvloed de fysieke omgeving het gedrag? Kun je omgevingselementen aanpassen?

Houding

Hoe staan mensen tegenover het gedrag? Kun je de afweging van voor- en nadelen beinvloeden?

Sociale omgeving

Hoe beinvloeden anderen het gedrag? Van welke normen kun je gebruikmaken?

Kennis

Weten mensen voldoende over het gedrag? Zijn er misvattingen die je moet wegnemen?

Kunnen

In hoeverre zijn mensen in staat om hun gedrag te veranderen?
Past jouw opdracht binnen CASI? Lees hier verder
Jij kunt ook leren zelf CASI te gebruiken. Bekijk onze opleidingen

Samenwerken

Om leefstijl als dat samenhangende geheel te kunnen benaderen dat het is, werken wij samen met mensen en organisaties met dezelfde missie en leren we van elkaars kracht zonder in elkaars vaarwater te zitten. Want voor de mensen die we proberen te helpen gaat het bijna nooit om persé meer bewegen of persé minder alcohol, maar om hun leefstijl als geheel.

Dankzij onze jarenlange samenwerking met Stichting Positieve Leefstijl voor de IkPas campagnes zijn we in staat geweest om de interventies die we ontwikkelden steeds impactvoller te maken. Van massa naar gerichte massa en van gerichte massa naar individu met ruimte voor de professional, we zijn steeds op zoek naar de ideale balans tussen een activerende campagne, digitale ondersteuning en maatwerk in menselijk contact. We maken deze ontwikkelingen inzetbaar op alle leefstijldomeinen en doelgroepen.

In onze nieuwste ontwikkeling krijgen mensen speciaal op hun persoon afgestemde ondersteuning bij het volhouden van hun goede voornemens en wordt de kans dat ze daarin slagen dus aanwijsbaar groter. Weten hoe dit voor jouw organisatie kan werken? We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek