Incompany workshop CASI

Je team zet zich in om gezondheidsgedrag te bevorderen. Bij het ontwikkelen en inzetten
van interventies proberen jullie zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep en jullie
willen zo effectief mogelijk zijn.

Waarom deze incompany workshop?

Tijdens deze incompany workshop nemen we samen jullie eigen interventies onder de loep.
Wat zijn de effectieve ingrediënten? Hoe kunnen we die verder versterken? Wat mist er nog
en hoe kunnen we dat gat het beste dichten? Zo werkt je hele team samen aan
deskundigheidsbevordering en slimmere interventies.

We beantwoorden deze vragen aan de hand van CASI: een efficiënt instrument waarmee je
strategieën en interventies ontwikkelt die bijdragen aan het oplossen van een
gedragsprobleem. We bekijken welke gedragsbepalers het meest relevant zijn voor het
gezondheidsgedrag dat jullie stimuleren en analyseren in hoeverre de interventies hier al op
inspelen. Je leert ook welke gedragstechnieken jullie interventies nog effectiever maken.

Voor wie

Deze incompany workshop is specifiek geschikt voor organisaties die zelf interventies
inzetten om gezondheidsgedrag te stimuleren.

Denkniveau
Onze scholing is gemaakt voor professionals vanaf HBO-niveau.

Programma

Het leren kennen van de negen gedragsbepalers.​

Bepalen welke gedragsbepalers relevant zijn voor de gedragsverandering die jullie voor ogen hebben.

Analyseren op welke gedragsbepalers jullie al goed inspelen en welke jullie nog missen.

Selecteren van gedragstechnieken die jullie interventie verder optimaliseren.

Trainingsinformatie

}

Keuze uit 1 dagdeel of 1 dag - in overleg

De prijs is afhankelijk van de duur en het aantal deelnemers

Aantal deelnemers in overleg. Bij voorkeur doet het hele team dat betrokken is bij de interventies mee

We komen graag naar jullie locatie