Casus hersenstichting

De missie van de Hersenstichting

De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen voor iedereen. Het doel hierbij is om hersenaandoeningen te voorkomen, behandelen en mensen met een hersenaandoening mee te laten doen in de maatschappij. Een gezonde leefstijl kan het risico op hersenaandoeningen verkleinen en de gevolgen van veroudering en hersenziektes uitstellen. De Hersenstichting helpt mensen dan ook om meer te bewegen, bijvoorbeeld met hulp van de Ommetje app.

De wens

Bij de Hersenstichting leeft de wens om ook een jong(re) doelgroep uit te dagen om meer te bewegen. De ‘locatiejacht’ functionaliteit die toegevoegd is aan de reeds bestaande Ommetje-app is een eerste aanzet om kinderen tussen de 9 en 14 jaar meer te laten bewegen. Met hulp van de locatiejacht-functie kunnen ouders een digitale foto speurtocht aanmaken en vervolgens hun kind(eren) uitdagen de gefotografeerde locaties op te sporen. De Hersenstichting heeft Bureau Objectief gevraagd om te onderzoeken hoe deze locatiejacht-functionaliteit ervaren wordt door zowel ouders als kinderen en -op basis van deze inzichten – een reeks adviezen en aanbevelingen te doen die gebruikt kunnen worden tijdens een eventuele doorontwikkeling van deze functionaliteit. Daarnaast hebben zij gevraagd om gedragswetenschappelijke input die gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van nieuwe interventies ter bevordering van beweeggedrag van kinderen.

De aanpak

Aan de hand van het CASI model hebben de gedragsexperts van Bureau Objectief in samenwerking met het Ommetje team een interactieve determinanten vragenlijst ontwikkeld welke is geïntegreerd in de pilotversie van de locatiejacht functionaliteit. Vervolgens is de locatiejacht voor een proefperiode live gezet zodat mensen deze konden uitproberen. Tijdens het uitproberen van de nieuwe functie werden hen de vragen voorgelegd die ons inzicht gaven in hun psychologisch profiel.

Het resultaat

Dit bevindingen zijn gebundeld in een adviesrapport welke aanbevelingen en aanknopingspunten bevat voor de verdere doorontwikkeling van de nieuwe functionaliteit om deze steeds beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van de jongere doelgroep die de Hersenstichting probeert te bereiken.

Casus hersenstichting
Terug naar het overzicht