Casus week van de veiligheid

Aanleiding

Van 7 tot 13 oktober 2019 stond veiligheid centraal in de jaarlijkse Week van de Veiligheid. In deze week is er extra aandacht voor veiligheid in en rondom de winkel. Alle supermarkten controleren de technische veiligheidsmaatregelen: verlichting binnen en buiten, detectiepoortjes, sloten, etc. Maar de belangrijkste maatregelen zijn de veiligheidsprotocollen, veiligheidsafspraken en de consequente naleving ervan door alle medewerkers. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel vroeg Bureau Objectief om speciaal voor deze week een animatie te ontwikkelen om veiligheid in de supermarkt onder de aandacht te brengen bij de supermarktmedewerkers.

Situatieschets

Helaas komt het wel eens voor dat je in de supermarkt te maken krijgt met agressie of intimiderend gedrag. Dat kan voorkomen bij alledaagse situaties zoals aan de kassa als je alcohol of tabak niet mag verkopen aan te jonge klanten of wanneer je een winkeldief opmerkt en aanspreekt. Het kan gaan om dingen waar je als medewerker niets mee te maken hebt. Bijvoorbeeld wanneer klanten onderling ruzie krijgen doordat iemand probeert voor te dringen in een rij.

Resultaat

De animatiefilm laat vijf voorvallen zien waarbij je te maken kan krijgen met agressie of intimidatie en geeft uitleg en tips over hoe je met deze situaties om kan gaan. In alle situaties geldt altijd: Veiligheid voorop! Voor jezelf, voor je collega’s en voor de klanten in de winkel.

Klik hier om alle video’s te zien die zijn ontwikkeld voor de Week van de Veiligheid.

Casus week van de veiligheid
Terug naar het overzicht