Casus e-learning – voor elkaar

Aanleiding

In het Nationaal Preventieakkoord (november 2018) zijn afspraken vastgelegd om Nederland gezonder te maken. Een deel van de afspraken is gericht op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, onder meer door het verhogen van naleving bij de leeftijdsgrens en dronkenschap. Een van de afgesproken acties om deze naleving te verbeteren, is het ontwikkelen van een e-learning voor iedereen die alcohol verkoopt.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelden wij daarom in samenwerking met Bright Alley vier e-learningmodules voor alcoholverstrekkers in de volgende vier branches: horeca (KHN), slijterijen (VDN), sportverenigingen (NOC*NSF) en studentenverenigingen (LKvV).

Interventie

De e-learning ‘Voor Elkaar’ is ontwikkeld vanuit een gedragswetenschappelijke en didactische basis. Tijdens het ontwikkelingsproces werkten we nauw samen met de vertegenwoordigers van de branches. Het eindresultaat bestaat uit vier e-learningmodules die alcoholverstrekkers uit de verschillende branches de juiste kennis en vaardigheden aanleren om op een verantwoorde wijze alcohol te kunnen verstrekken. De e-learningmodules bevatten een gemeenschappelijke (theoretische) basis met daarnaast oefeningen en tips die aansluiten bij de praktijksituatie van de desbetreffende branche.

Resultaat

Op 13 januari tijdens de Horecava 2020 werd in de aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis de e-learning ‘Voor Elkaar’ voor de horeca op een feestelijke manier gelanceerd. Ook de e-learningmodules voor de andere branches werden vanaf deze dag voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Benieuwd naar de e-learning voor verantwoord alcohol verstrekken? Bekijk hieronder een van de e-learningmodules!

Casus e-learning voor elkaar
Terug naar het overzicht