Het Belang van Structuur

Tijdens een gastcollege op het ROC in Almere snijdt een van de leerlingen direct een ontzettend belangrijk punt aan: het belang van structuur.

Op maandag 7 maart 2016 heb ik (Dennis) een gastcollege gegeven po het ROC van Almere bij tweedejaars studenten van de opleiding Sport- en Bewegingsbegeleider. Tijdens het college heb ik verteld wat wij bij D.Breet Gezondheidsconsulenten zoal tijdens het begeleiden van cliënten tegenkomen. Ik heb daarbij de studenten gevraagd waar zij zouden beginnen met de begeleiding bij een cliënt die af wilt vallen. Als ik de vraag stel, valt er een stilte… Ik kan niet ontdekken of de jongens (de klas bestond alleen uit heren) diep nadenken over de vraag, of gewoon aan het bedenken zijn wat ze hierna gaan doen. Dan antwoord een op het eerste gezicht ongeïnteresseerde jongen op de eerste rij: ”Gewoon, ik zou beginnen met het aanbrengen van structuur, met wat je eet, hoeveel je eet en wanneer je eet”.

Met een mooier antwoord had het gastcollege niet kunnen beginnen. In het verdere gastcollege blijkt dat de jongens over het algemeen goede ideeën hebben over de verandering van een leefstijl en gezonde voeding. Je moet gezond eten, niet te veel en niet te vaak eten en vooral ook lekker bewegen. Ze noemen uit hunzelf het belang van structuur, maar ook het belang van voldoende rust. Wanneer ik ze vraag hoe ze ervoor zouden zorgen dat een cliënt meer structuur heeft in zijn gezondheidsgedrag, lopen ze enigszins vast.

Er is tegenwoordig zoveel shutterstock_111599705_1024x1024informatie te vinden over gezonde voeding en gezonde leefstijlen dat bijna iedereen wel een idee heeft van wat ze zouden moeten doen. Het probleem is echter vaak juist dat men niet weet hoe ze dit in hun leven moeten implementeren. Dit geldt ook voor wanneer een cliënt bij u in de praktijk komt. Zij willen graag uw advies opvolgen, zij begrijpen het advies ook, maar de implementatie blijkt toch lastiger.

In het geval van begeleiding bij afvallen is alleen het opgeven van een dieet niet heel effectief. Technieken zoalsmotivational interviewing kunnen al helpen om de begeleiding meer kans te geven (Michie et al., 2011). Echter blijven er ondanks een verhoogde motivatie om het gegeven advies op te volgen nog voldoende andere punten ter verbetering over. Dat stuk verbetering kan hem onder andere zitten in, naast het voedingsadvies van de professional, het aanleveren van concrete handvatten om dat advies in de praktijk te brengen. Wat moet er veranderen in de structuur (dagelijkse gang van zaken) in het leven van de cliënt om het zo makkelijk mogelijk te maken het advies op te volgen?

Hier komt het stukje structuur dat de ogenschijnlijk ongeïnteresseerde student van het ROC noemde in de praktijk. Een verandering van gedrag betekent dat er gebroken moet worden met oude gewoontes en patronen. Dit kan niet door alleen een advies op de koelkast te plakken en proberen je hier aan te houden. Om te breken met oude patronen moet er structuur aangebracht worden.

Het kan helpen af te spreken met de cliënt dat deze een avond of middag per week inplant om te kijken hoe en waar ze het advies die week gaan implementeren. Dit is een techniek die beschreven wordt in het boek fatloss happens on monday van Josh Hillis en Dan John. Door een moment te nemen om te kijken wat er wanneer gegeten moet worden, wanneer er tijd is om eten voor te bereiden, wanneer er tijd is om boodschappen te doen en wanneer er vanwege een druk schema een bedreiging voor de nieuwe leefstijl op de loer ligt, wordt de cliënt beter gewapend tegen falen.

Dit ligt sterk in lijn met de methode die BJ Fogg, docent aan de Stanford University, aanraadt voor gedragsverandering. Stel een specifiek doel, maak het simpel en zorg voor triggers voor het gedrag. Eerder spraken we al over doelen en in een later artikel zullen we het hebben over triggers voor gedrag, met de tip om structuur aan te brengen in het verandergedrag maken we het daadwerkelijke veranderen weer een stukje ‘simpeler’.

 

Professionals kunnen zich onderscheiden door verder te gaan dan alleen advies te geven om ‘te veranderen’. Cliënten zijn er bij gebaat om ook mee te krijgen hóe er veranderd moet worden. Met structuur alleen kan gedrag niet veranderd worden, maar het maakt het op zijn minst een stuk makkelijker. Vraag ons om advies over hoe ú dit in de praktijk kan brengen , mail ons via info@gezondheidsgedrag.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0